اطلاعیه

با توجه به جابجایی و تغییر آدرس دفتر کیوبوید بدینوسیله شماره های تماس موقت دفتر کیوبوید از تاریخ شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا آخر ماه جاری به شرح ذیل معرفی میگردد:
- ۰۹۱۰۸۹۱۸۹۲۲
- ۰۹۱۰۸۹۱۸۹۲۳

با توجه به جابجایی و تغییر آدرس دفتر کیوبوید بدینوسیله شماره های تماس موقت دفتر کیوبوید از تاریخ شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا آخر ماه جاری به شرح ذیل معرفی میگردد:

- ۰۹۱۰۸۹۱۸۹۲۲

- ۰۹۱۰۸۹۱۸۹۲۳

تماس با ما

  تهران، بلوار آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۴۲، واحد ۲۱

  ۰۲۱-۲۲۰۲۰۰۶۱، ۰۲۱-۲۲۰۱۶۹۹۱، ۰۲۱-۲۶۲۰۷۴۹۹
  ۰۲۱-۲۶۲۱۰۸۷۱


  info@cuboid.ir

  تلفن های دفاتر استانی

              دفتر استان قم                     ۳۲۹۴۱۱۱۵-۰۲۵

              دفتر استان قزوین                ۳۳۶۸۹۳۰۵-۰۲۸

              دفتر استان مرکزی              ۳۲۲۳۶۷۵۳-۰۸۶

              دفتر استان مازندران            ۳۲۲۲۸۱۵۹-۰۱۱

              دفتر جزیره کیش                 ۴۴۴۷۰۴۰۹-۰۷۶

              دفتر استان یزد                   ۳۶۲۹۳۶۳۷-۰۳۵

              دفتر استان آذربایجان غربی  ۴۲۲۴۶۵۱۳-۰۴۴ و ۴۲۲۴۵۷۲۸-۰۴۴

              دفتر استان کردستان           ۳۳۶۲۹۳۷۶-۰۸۷

              دفتر استان خوزستان           ۳۳۹۱۶۴۷۶-۰۶۱

با ما در تماس باشید