سری سه‌گانه‌ی وافل

قالب‌های وافل کیوبوید در ابعاد مختلفی تولید و عرضه می‌شود. این قالب‌ها مناسب برای اجرای دهانه‌های کوتاه و بزرگ می‌باشد و بر اساس مشخصات سختی و مقاومت مورد نیاز، ابعاد مناسب قالب انتخاب و استفاده می‌شود. پس از انتخاب ابعاد مناسب بر اساس سلیقه و نیاز کیفی، می‌توان قالب را از سری سه‌گانه‌ی قالب‌های وافل کیوبوید انتخاب کرد.

سری اول سری RC قالب‌های متداول بازار است که با قیمت‌های رقابتی تولید شده و برای اجرای معمولی توصیه می‌شود. این قالب‌ها به صورت گردگوشه تولید می‌شوند و ویژگی‌های قالب‌های اکسپوز کیوبوید را ندارند.

سری دوم سری CU که قالب‌های ویژه‌ی کیوبوید هستند. این قالب‌ها دارای گوشه‌های تیز بوده، مصرف بتن را کاهش می‌دهند و زیبایی منحصربه‌فردی به جلوه‌ی تمام شده‌ی سقف می‌بخشند. این قالب‌ها، دارای لبه‌های برگشتی بوده تا شیره‌ی بتن در محل درز قالب‌ها مخفی شود. مشتریان سخت‌پسند از این قالب‌ها استقبال بیشتری دارند و نمای اکسپوز با زیبایی خاصی تحویل خواهند گرفت.

سری سوم سری RCU یک محصول میانه است. این قالب‌ها به صورت گردگوشه و با مشخصات بازاری است اما مزیت لبه‌های برگشتی در آنها وجود دارد و سطح تمام شده‌ی بتن، اکسپوز خواهد بود.