سقف وافل در اسکلت فلزی

پوشش سقف در سازه‌های فلزی عمدتا از نوع کامپوزیت است که علت اصلی آن کاهش وزن می‌باشد و استفاده از دال‌های بتنی در سازه‌های فلزی مرسوم نیست. اما سقف وافل وزن بسیار کمتری نسبت به سایر دال‌ها داشته و از این رو در سازه‌های با اسکلت فلزی نیز استفاده از آنها مقرون به صرفه است.

این دال‌ها به صورت گسترده در طبقات زیرزمین استفاده می‌شوند و بکارگیری آنها در طبقات فوقانی نیز امروزه رایج شده و گزینه مناسبی برای جایگزینی سایر سیستم‌های فلزی محسوب می‌شود.

جایگزینی سقف‌های فلزی با سقف‌های بتنی، علاوه بر کاهش مصرف فولاد، منجر به حذف الزامات پوشش ضدحریق خواهد شد، به همین علت هزینه‌های احداث ساختمان را به شدت کاهش می‌دهد.