روش اجرای مدولار

در روش اجرای مدولار، زیرسازی دال بتنی، با جک و پروفیل انجام می‌شود. لازم است پروفیل‌ها، با دقت مضاعف و با فواصل کاملا منظم چیده شود؛ زیرا قالب‌های وافل باید بتوانند مستقیما روی آنها قرار گیرند. پس از نصب قالب‌های وافل، محدوده‌های باقیمانده، با قالب چوبی یا فلزی، پوشیده می‌شود.

در این روش، ابزار مورد نیاز کاهش یافته و برای کل محدوده‌ی دال بتنی، قالب‌بندی انجام نمی‌شود. این روش، نیاز به مراقبت و دقت بیشتر برای نصب دارد، همچنین ایمنی آن نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. هزینه‌ی اجرا و تجهیزات لازم برای این روش، کمتر خواهد بود و کیفیت سطح تمام شده نیز کمتر است.

صفحات مرتبط