سرعت اجرا

قالب‌بندی در سقف وافل به علت مدولار بودن آن با سرعت و دقت خوبی انجام می‌شود. همچنین زیرسازی در محدوده‌ی سقف وافل بسیار سبک‌تر از سایر دال‌های بتنی است. حجم اندک آرماتورها در این سقف‌ها، سرعت عملیات اجرایی را افزایش می‌دهد. ضمنا چیدمان قالب‌های وافل، محل قرارگیری آرماتورها را مشخص نموده و عملیات آرماتوربندی به سرعت و سهولت انجام می‌شود. همچنین مهار قالب‌های وافل و موضوع شناوری آنها در بتن نیز وجود ندارد و نیازی به تمهیدات مختلف قفل و بست قالب‌ها و یا بتن‌ریزی در چند مرحله نخواهد بود.