همه

محصولات کیوبوید شامل انواع قالب‌های وافل و ملحقات و ابزار منحصر به فرد و مبتکرانه قالب‌بندی سازه‌های بتنی می‌باشد. بهینه‌سازی ابزار متداول و نوآوری بکار رفته در ساخت آنها موجب افزایش سرعت اجرای سازه و کاهش هزینه‌های اجرایی می‌شود.