یک انتخاب طبیعی

سقف وافل کیوبوید

معرفی

کیوبوید

کیوبوید

طرح و اجرای سازه‌های بتنی

کیوبوید

طراحی و تولید قالب سقف وافل

کیوبوید

زیبایی سطوح بتنی با حذف درز بین قالب‌ها

کیوبوید

آرایش منظم، ویژه‌ی خاص‌پسندها

کیوبوید

محاسبات قالب وافل

ابعاد قالب | مصرف بتن | محاسبات سختی و جرم | تناسبات دهانه و ضخامت دال

سری سه‌گانه‌ی وافل

ویژگی‌های انحصاری قالب‌ها | امتیازات دسته‌بندی قالب‌های وافل | مقایسه‌ی قالب‌ها

لبه‌ی برگشتی پیرامونی

راه حل ابتکاری لبه‌ی برگشتی | ابعاد برجستگی | امتیازات حذف درز | رفع موانع

اجرای سقف وافل

جزئیات نصب و چیدمان | ارتقای کیفیت سطح دال بتنی | افزایش سرعت و ایمنی

سقف وافل در اسکلت فلزی

حذف تیرهای فلزی | جایگزینی دال بتنی متکی به سازه‌ی فلزی | مقاومت در برابر حریق

قالب لارژ پنل

ابعاد قالب | سختی و مقاومت قالب بزرگ | اتصالات | موقعیت سوراخ‌های قالب

قالب ستون مدولار

ابعاد قالب | محدوده‌ی تغییرات | اتصالات | موقعیت سوراخ‌های قالب و پوشاندن آنها

خرپای دیوار یک‌طرفه

خرپای پشت‌بند قالب دیوار یک‌طرفه | اتصال به دال بتنی | طریقه‌ی نصب و مهار و تراز

خرپای دیوار تاپ‌دان

خرپای مهار قالب دیوار بالا به پایین | بدون اتکا به دال بتنی | طریقه‌ی نصب و مهار و تراز