لاکر یک‌قفله

لاکر یک‌قفله، شامل یک قطعه‌ی صلیبی شکل با ابعاد مختلف است که با قرارگیری در محل تقاطع کنج قالب‌های وافل کیوبوید باعث ثابت باقی‌ماندن راستای تیرچه‌ها می‌شود.

این لاکرها از جابجایی نسبی قالب‌های وافل و لغزیدن آنها ممانعت می‌کنند اما امکان دور شدن قالب‌ها هنوز وجود دارد. این مشکل نیز با استفاده از کادربندی پیرامون چشمه‌های وافل برطرف می‌شود و عملا امکان دور شدن قالب‌ها از یکدیگر وجود ندارد. استفاده از این نوع لاکرها بسیار ساده بوده و هزینه‌ی بسیار ناچیزی برای تهیه و کارگذاری آنها پیش‌بینی می‌شود.