سری RCU

قالب‌های پلاستیکی وافل در سری RCU با ابعاد موجود در بازار و با مشخصات قالب‌های متداول سقف وافل عرضه می‌شوند. در این محصولات گوشه‌های قالب به صورت گرد طراحی شده و خارج کردن قالب با سهولت بیشتری انجام می‌شود. همچنین ویژگی‌های سقف‌های اکسپوز کیوبوید مانند لبه‌ی برگشتی پیرامونی و مهره‌ی مخصوص خارج کردن قالب وافل در این قالب‌ها وجود دارد و سطح تمام شده بتن به صورت اکسپوز خواهد بود.

صفحات مرتبط