لاکر دوقفله

نسل دوم قفل‌کن‌های کیوبوید با قرارگیری در وسط تیرچه‌ها، باعث اتصال دو عدد قالب وافل مجاور به یکدیگر می‌شود. لاکر دوقفله، علاوه بر اتصال بهتر قالب‌ها، از جابجایی نسبی آنها در صفحه‌ی افقی کاملا جلوگیری می‌نماید.

همچنین با کمک این محصول دور و نزدیک شدن قالب‌ها نیز محدود خواهد شد و از این جهت تحت عنوان دوقفله نام‌گذاری شده است.