اجرای سقف وافل

اجرای دال‌های بتنی، با کمک زیرسازی معمول، توسط جک و اسکافولد و اجرای پروفیل‌های زیرسازی انجام می‌شود. قوطی فلزی، لوله‌ی داربست یا پروفیل چوبی به عنوان زیرسازی دال، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از آن، قالب‌های فلزی یا تخته‌های چندلایه‌ی پلای‌وود، روی زیرسازی دال چیده شده و بتن‌ریزی انجام می‌شود.

اجرای سقف وافل مشابه دال‌های بتنی است با این تفاوت که قالب‌های وافل، بایستی اکثر مساحت دال را پوشش دهند، از این جهت بخش عمده‌ای از دال بتنی می‌تواند بدون قالب‌بندی چوبی یا فلزی اجرا شود.

در روش اجرای تخت، کلیه‌ی مساحت دال، قالب‌بندی می‌شود و قالب‌های وافل، روی آن چیده می‌شوند و در روش اجرای مدولار قالب‌های وافل مستقیما روی پروفیل‌های زیرسازی دال قرار گرفته و فقط مساحت باقیمانده‌ی دال قالب‌بندی می‌شود.
روش اولی ایمن‌تر بوده و خروجی بهتری دارد و روش دوم هزینه اجرایی کمتری خواهد داشت.