خرپای دیوار بتنی

در دیوارهای یک‌طرفه جهت تثبیت و نگهداری قالب‌ها، بایستی از تعداد قابل توجهی جک و مهار جانبی استفاده شود. فشار جانبی وارد بر قالب‌های دیوار بسیار زیاد بوده و برای مهار آنها بایستی تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود. استفاده از خرپا برای مهار قالب‌های دیوار یک‌طرفه بسیار مرسوم است.

کیوبوید این ابزار را در ساده‌ترین حالت ممکن و بدون نیاز به بولت‌های مدفون در بتن و بدون نیاز به جک و میخ‌کوبی طراحی و تولید کرده و با استقبال خوبی از طرف پیمانکاران و مجریان مواجه شده است.

کاهش هزینه، سرعت اجرا، افزایش ایمنی و کیفیت سطح نهایی دیوار بتنی از مزایای استفاده از خرپای دیوار بتنی کیوبوید می‌باشد.