قالب‌های فلزی ویژه

کاربرد قالب‌های فلزی برای اجرای اسکلت بتنی خصوصا برای تیرها و ستون‌ها بسیار مرسوم است. در این میان جهت افزایش کیفیت سطوح بتنی از قالب‌های بزرگ و یک‌تکه استفاده می‌شود که ساخت آنها به صورت سفارشی انجام می‌شود. طراحی و ساخت قالب‌های فلزی سفارشی در ابعاد کاربردی نظیر قالب‌های لارژ پنل دیواری و قالب‌های یک‌تکه ستون‌های بتنی توسط کیوبوید انجام می‌شود.

این محصولات قابل کاربرد با قالب‌های فلزی متداول هستند و می‌توان به صورت همزمان در یک مرحله قالب‌بندی از آنها استفاده نمود. همچنین قالب‌های ستون به صورت مدولار بوده و قابلیت تغییر ابعاد برای اجرای مقاطع مختلف ستون‌ها را دارا هستند. باز و بسته کردن این قالب‌ها بسیار آسان و با سرعت انجام می‌شود و علاوه بر افزایش کیفیت سطح تمام‌شده، هزینه‌ی نیروی انسانی را کاهش می‌دهد.