محصولات

محصولات کیوبوید شامل انواع قالب‌های وافل، ملحقات قالب‌های وافل و ابزار منحصربه‌فرد و مبتکرانه‌ی قالب‌بندی سازه‌های بتنی می‌باشد.

بهینه‌سازی ابزار متداول و نوآوری بکار رفته در ساخت آنها، موجب افزایش سرعت اجرای سازه و کاهش هزینه‌های اجرایی می‌شود.