لبه‌ی برگشتی پیرامونی

در سازه‌های بتنی در محل درز بین قالب‌ها، نفوذ شیره‌ی بتن امری اجتناب‌ناپذیر است. تلاش‌های گسترده‌ای با روش‌های متنوع جهت اصلاح و ترمیم این مسأله انجام شده تا سطوح اجزای سازه‌های بتنی زیباتر دیده شود. این مشکل در دال‌های بتنی بیشتر به چشم می‌خورد چرا که علاوه بر فشار ناشی از بتن، عامل گرانش نیز در این موضوع دخالت کرده و شیره‌ی بتن به صورت قندیل‌هایی از سقف، آویزان خواهد شد. این موضوع در محل درز بین قالب‌های وافل نیز بسیار مشهود بوده و در تمام سطح زیرین سقف تکرار شده و از زیبایی کار می‌کاهد.

کیوبوید یک لبه‌ی برگشتی در پیرامون قالب‌ها و در محل اتصال قالب‌ها به یکدیگر تعبیه نموده است که بدون نیاز به تمهیدات خاصی عملا درز بین قالب‌ها را بسیار زیبا نموده و شیره‌ی بتن دیده نخواهد شد. برجستگی موجود در محیط پیرامونی قالب‌ها، عملا یک نوار فرورفتگی در محل درز بین قالب‌ها ایجاد می‌نماید. این نوار فرورفتگی به صورت شیار میانی تیرچه‌ها دیده شده و کادربندی لبه‌های آنها، بدون خط و اثری دیده خواهد شد. قندیل‌های ناشی از نفوذ شیره‌ی بتن در مرکز این فرورفتگی واقع خواهد شد و عملا مخفی شده و قابل رؤیت نخواهد بود.

این تکنیک برای نخستین بار در جهان اجرایی شده است. در این روش با بتن‌ریزی و قالب‌بندی معمولی و بدون نیاز به نازک‌کاری، شیارهای بتنی اکسپوز در سقف‌های وافل ایجاد می‌شود. در ادامه ضمن نمایش ابعاد و اندازه‌ی لبه‌ی برگشتی کیوبوید و نمایش قالب‌ها و محصولات کیوبوید، تصاویری از سقف کیوبوید اجرا شده و تصاویری از تلاش‌های متفاوت نمونه‌های خارجی که با روش‌های نازک‌کاری یا پیش‌ساختگی اجرا شده‌اند، نشان داده شده است.