آکوستیک

چشمه‌های توخالی زیر سقف وافل باعث شکست موج و کاهش انعکاس صوت می‌شود. این امر در پارکینگ‌ها، آمفی‌تئاترها، سالن‌های اجتماعات و نظایر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به کارآیی بهتر و آرامش محیط بسیار کمک می‌کند. از سقف وافل کیوبوید برای کاربری‌های ذکر شده تاکنون استقبال چشم‌گیری شده است و رضایت‌مندی کاربران حاصل شده است.