حمل و انبارش

چیدمان قالب‌ها روی یکدیگر در هنگام انبارش یا حمل می‌تواند موجب آسیب‌دیدگی و فشرده شدن قالب‌های زیرین شود. با طراحی و تعبیه‌ی استاپر در قالب‌های وافل کیوبوید چنین مشکلی برای همیشه از میان رفته و می‌توان تعداد قابل توجهی از قالب‌ها را تا ارتفاع دلخواه روی هم انبار نمود.