طرح و اجرا

توانایی کیوبوید در اجرای سازه‌های بتنی در سال‌های گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما تجربه‌های درخشان و کم‌نظیر کیوبوید در ارائه‌ی همزمان طرح و اجرای سازه نمایان شده است. در این راستا روش‌های خلاقانه‌ای برای اجرای سازه‌های خاص و دهانه‌های بلند ارائه، اجرا و بهره‌برداری شده است.