مشخصات فنی

محاسبات قالب وافل

ابعاد قالب | مصرف بتن | محاسبات سختی و جرم | تناسبات دهانه و ضخامت دال

سری سه‌گانه‌ی وافل

ویژگی‌های انحصاری قالب‌ها | امتیازات دسته‌بندی قالب‌های وافل | مقایسه‌ی قالب‌ها

لبه‌ی برگشتی پیرامونی

راه‌حل ابتکاری لبه‌ی برگشتی | ابعاد برجستگی | امتیازات حذف درز | رفع موانع

اجرای سقف وافل

جزییات نصب و چیدمان | ارتقای کیفیت سطح دال بتنی | افزایش سرعت و ایمنی

سقف وافل در اسکلت فلزی

حذف تیرهای فلزی | جایگزینی دال بتنی متکی به سازه‌ی فلزی | مقاومت در برابر حریق

قالب لارژ پنل

ابعاد قالب | سختی و مقاومت قالب بزرگ | اتصالات | موقعیت سوراخ‌های قالب

قالب ستون مدولار

ابعاد و اندازه و محدوده تغییرات | باز و بسته کردن قالب | موقعیت سوراخ‌های قالب و پوشاندن آنها

خرپای دیوار یک‌طرفه

خرپای پشت‌بند قالب دیوار یک‌طرفه | اتصال به دال بتنی | طریقه‌ی نصب و مهار و تراز

خرپای دیوار تاپ‌دان

خرپای مهار قالب دیوار بالا به پایین | بدون اتکا به دال بتنی | طریقه‌ی نصب و مهار و تراز