دهانه بلند

با انتخاب ابعاد مناسب قالب‌های وافل کیوبوید، می‌توان جهت اجرای دهانه‌های متنوع از این سقف استفاده نمود. کیوبوید، با بکارگیری طرح‌های سازه‌ای خلاقانه، با اتکا به دال بتنی تخت، موفق به اجرای دهانه‌های بزرگ ساختمانی شده است. دهانه‌های به طول بیش از ۲۰ متر، به صورت دال تخت و دهانه­‌ی ۳۰ متر، به صورت دال تخت با صفحات تاشده، توسط کیوبوید طراحی و اجرا شده و در حال بهره‌برداری است.