طرح گلبرگ

رونق استفاده از بتن نمایان، کیوبوید را بر آن داشت که با ایجاد تنوعی درخور این صنعت، به بتن به عنوان سطح نهایی، جلوه‌ای زیباتر از همیشه ببخشد. در این راستا قالب‌هایی با الهام از طرح گلبرگ برای اولین بار طراحی و اجرا شده است.