چیدمان ستون

سقف وافل انعطاف‌پذیری خوبی در نحوه‌ی چیدمان قالب‌ها دارد. مهندس معمار تقریبا بدون محدودیت خاصی از لحاظ ابعاد و یا شکل هندسی چشمه‌ها، قادر به آرایش ستون‌ها برای تطبیق با نیازهای معماری می‌باشد.