ضربه‌پذیری

شکستن قالب‌ها، خصوصا مواد پلاستیکی، آن هم در محیط کارگاه‌های ساختمانی اتفاق عجیبی نیست. بایستی دلایل و راه‌های شکست قالب‌ها شناسایی شود و با آنها مقابله شود تا آسیب‌ها به حداقل برسد. گوشه‌های نشیمن قالب‌های وافل از ضعیف‌ترین نقاط این محصولات است و شکستگی آنها بسیار متداول است؛ اما قالب‌های کیوبوید به گونه‌ای طراحی شده که در این نواحی آسیب‌پذیر نیست.