ملحقات وافل

حفظ یکپارچگی و همراستایی چیدمان قالب‌های وافل با کمک ملحقات قالب وافل کیوبوید امکان‌پذیر بوده و بدین وسیله زیبایی و کیفیت سطح تمام شده افزایش می‌یابد.

ملحقات قالب وافل شامل قفل‌کننده یا لاکرهایی با ابعاد ناچیز و کاربری آسان هستند و وظیفه‌ی آنها بستن قالب‌های وافل به یکدیگر و ممانعت از جابجایی آنها می‌باشد.

پس از طی چندین مرحله بازطراحی و توسعه، امروز حق انتخاب این محصولات بر اساس نیاز مشتریان و سطح کیفیت مورد انتظار آنها فراهم شده است. همچنین ابزار ویژه‌ای تحت عنوان پین‌کش ارائه شده که جهت خارج کردن قالب‌های وافل کیوبوید بدون ضربه زدن به بتن استفاده می‌شود و تاکنون با استقبال خوبی مواجه شده است.