لاکر سه‌قفله‌ی پین و گوه‌ی یک‌طرفه

پین و گوه، مشابه آنچه در کالاهای ساختمانی متعارف وجود دارد، می‌تواند قالب‌های وافل کیوبوید را به یکدیگر متصل نماید. طراحی پین‌ها در لاکر سه‌قفله، به گونه‌ای انجام شده که از جداره‌ی دو قالب مجاور عبور کرده و زبانه‌ی انتهایی آنها به قالب اول متصل می‌شود. در انتهای دیگر و در مجاورت قالب دوم لازم است با کمک گوه‌ی فلزی نیروی پیش‌تنیدگی لازم اعمال شود تا قالب‌ها به یکدیگر چسبیده و محکم شوند.

جزئیات در تصاویر نمایش داده شده است.

SKU L3I دسته بندی موضوعات ,
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp