دستگاه پین‌کش

خارج کردن قالب‌های وافل پس از بتن‌ریزی عموما با اهرم کردن لبه‌ی قالب نسبت به سطح بتن زیرین انجام می‌شود. از مشکلات اصلی این روش می‌توان به شکستن لبه‌ی ضعیف قالب‌ها و آسیب‌دیدگی سطح بتن اشاره کرد. کیوبوید در این رابطه با افزودن مهره‌های فلزی مدفون در گوشه‌های قالب امکان استفاده از دستگاه مخصوص پین‌کش را فراهم کرده است. با اتصال پین‌کش به مهره‌های درون قالب‌ها خارج کردن آنها بدون اعمال ضربه به بتن مقدور است و سطح نهایی بتن عاری از لب‌پریدگی و آسیب‌دیدگی خواهد بود. استفاده از پین‌کش در قالب‌های دارای لبه‌ی برگشتی نیز الزامی است چرا که اهرم کردن این قالب‌ها آسیب بیشتری به بتن وارد خواهد نمود.

SKU pd دسته بندی برچسب زدن
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp